همه چيز براي آماريها: کتاب، حل تمرين، آموزش نرم افزار، اخبار آماري، انجام پروژه، سمينارهاي آماری

در صفحه    توابع توزیع احتمال  4 جدول ملاحظه می کنید که جدول اول متعلق به توزیع نرمال استاندارد است در این جدول با قرار دادن z مورد نظر و کلیک روی Calc p جدول به شما احتمال آن را می دهد که متغیر Z توزیع نرمال استاندارد میان z و z- باشد، همچنین با قرار دادن  p در سمت راست و کلیک روی Calc z جدول به شما z مورد نظر در همین رابطه را خواهد داد. جدول توزیع تی استودنت نیز به همین شکل است. در جداول توزیع کای دو و فیشر وضع به همین شکل است به جز آنکه در این جدوال با توجه به مثبت بودن مقدار x در رابطه احتمال یک طرفه محاسبه می شود.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هفتم اردیبهشت ۱۳۸۹ساعت ۱۰:۳۴ قبل از ظهر  توسط آماری   |